Grundundersökningar

Grundundersökningar görs före byggnation för att kontrollera jordens fasthet, berg-grundvattennivåer och jordartsbestämning m m. Utifrån denna undersökning kan man bestämma lämplig grundläggningsmetod samt dimensionering av grundplattor, pålar m m.

Packningskontroll

Packningskontroll görs när fyllning och packning av friktionsjord, så som sand, grus och liknande material, har gjorts före grundläggning. Vanligt är att packningskontroll görs när fyllningens tjocklek överstiger 1 meter.

Miljöborrning

Miljöborrning görs för att kontrollera eventuella föroreningar i marken i samband med byggnation t ex.

Schaktbottenbesiktningar

Kontroll av schaktbotten vid urgrävningar.

Borrvagnar m.m.
Vi har tre bandgående diseldrivnar borrvagnar.

Två stycken borrvagnar GM75GTS fullutrustade med hejare, slaghammare, luftkompressor, vattenpump m m för alla typer av sonderingar.

En borrvagn GM75GTT med slaghammare, chuck för 20-45 mm stänger, stånglås och chuck, vinch m m. Oftast står den som reservvagn.

Borresultaten i fält insamlas i en datalogger Envi G1, resp Geoprinter HQ eller Geoprinter 60.

För att snabbt vara på plats har vi en container till varje borrvagn. I containrarna har vi utrustning för de olika borrmetoderna m.m. beskrivet nedan. Vi transporterar containrarna med egen lastabil Volvo FM 480.

Vi har utrustning för:

  • vikt- och totaltrycksondering med 25 mm stänger och vriden viktsonderingsspets.
  • slag och jord- bergssondering med 44 mm GEO-stänger samt tillhörande luft och vattenspolning.
  • rördrivning genom fyllningar med Symmetrix borr- ringkronor, 115/84 mm foderrör alternativt 78 mm OD foderrör.
  • hejarutrustning för hejarsondering på GM75GTS.
  • skruvborrning med olika dimensioner för provtagning av jord (störda jordprover).
  • kolvprovtagning med St I för provtagning av lera (ostörda jordprover).
  • CPT-sondering med Memacone II, en noggrannare sonderingmetod som används vid lösa jordskikt, med samtidig registrering av spetstryck, mantelfriktion och porvattentryck.
  • utrustning för vingförsök i lös lera/silt (betämning av skjuvhållfastheten).
  • installation av grundvattenrör av stål eller PVC samt olika slags spetsar t ex filterinbakad spets eller slitsad spets.
  • sticksonderingsutrustning "doktor kit" för t ex schaktbottenkontroller.

info@bgkab.se 036-387650

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna,
Telefon: 036-387650, Fax: 036-139855, E-post:info@bgkab.se